Hacked By Hülâgû Han

Hacked By Hülâgû Han

Hunlar lar Geliyor

And olsun Atam Oğuz'a Ulu Tanrıya TÜRKLER YİNE DİRİLECEK! TÜRKÜN BASTIĞI YER YURT OLACAK! HUN ve GÖKTÜRK TEKRAR DİRİLECEK! TURAN KURULUCAK!

Discord : https://discord.gg/BcXgD55

Hülâgû Han ~ OĞUZ KHAN ~ CoDeZ ~ ALABÖRÜ ÜRÜBAL ~ Yıldıray ~ TURAN BEY ~ Altamış ~ Börteçine ~ ALKAN ~ Sencer ~ Kürboğa ~ Sungur ~ Algan ~ Yolluğ Tigin ~ İstemi Yabgu ~